Pravidla

Pravidla soutěže Hala roku Junior 2024

Pravidla pro ročník 2024 připravujeme

Soutěž Hala roku Junior 2023 má dvě kategorie:

  • kategorie A – modely, které dle zadání vyrobíte předem  doma, ve škole apod.
  • kategorie B – modely, které vyrobíte až na místě

Pravidla pro kategorii A

Pravidla pro kategorii B

Kategorie modelů zhotovených v průběhu soutěže. Pravidla pro tuto kategorii budou zveřejněna až na místě, v den konání soutěže. Materiály pro kategorii B budou zajištěny pořadatelem soutěže.

Zadání soutěžní úlohy v kategorii A) zveřejníme do 27. ledna 2023.

Konkrétní zadání soutěžní úlohy v kategorii B) bude zveřejněno až na místě v den finále soutěže.

Upřesnění pravidel
na základě dotazů soutěžících F.A.Q.

Zde budete moci pokládat své dotazy týkající se pravidel.
Všechny otázky i odpovědi zde veřejně nasdílíme pro všechny soutěžící.

Dotazy týkající se pravidel směřujte na hala.junior@fsv.cvut.cz
Odpověď zašleme na váš email. Dotazy a odpovědi, které upřesňují pravidla soutěže, zveřejníme také zde na webu.

V případě velkého zájmu může být omezen maximální počet týmů z jedné školy, v tomto případě se bude rozhodovat podle termínu přihlášení jednotlivých týmů z každé školy. Aktuálně ke dni 15.2.2024 počet týmů z jedné školy není omezen.

Pod pojmem lepené dřevo se v pravidlech rozumí použití materiálů, jejichž pevnost je výrazně ovlivněna lepidlem, proto pravidla omezují použití kompozitních materiálů na bázi dřeva a lepidla.

Za kompozitní materiál bude považován lepený profil, tvořený tenkými dřevěnými profily o tloušťce menší než 2 mm. Povoleno není rovněž použití kompozitů tvořených pilinami, štěpkou či drobnými odřezky pojenými lepidlem a to jak zakoupených, tak vyrobených doma.

Model může být tvořen podélně lepenými dřevěnými profily povolené tloušťky minimálně 2 mm, lepidlo ale nesmí pokrývat významnou část povrchu modelu.

Prostorové uspořádání konstrukce, která vynáší zatěžovací prostor, je libovolné při dodržení geometrických požadavků. Například dodržení rozměrů a vodorovnosti zatěžovací plochy.

Překližku lze použít i jako plošný prvek. Materiály mohou být obráběny běžnými ručními nástroji, není povoleno použití laseru ani vodního paprsku, CNC obrábění apod.

Pořadatelé zajišťuji veškeré nádoby pro umístění přebytečného písku. V průběhu umístění modelu na zkušební místo může soutěžící použít libovolné vlastní pomůcky (hrabičky, vodováha, metr). Pomůcky se nesmí stát součástí konstrukce při jejím zatěžování.

Jednotlivé fáze (umístění konstrukce na zkušební místo, provedení obou zatěžovacích zkoušek) nejsou časově omezeny.

Pod pojmem běžné ruční nástroje se rozumí i nástroje poháněné elektřinou jako je například ruční vrtačka, strojní kotoučová pila, přímočará pila, ruční fréza. Tyto nástroje lze tedy použít. Povoleno není použití nástrojů využívajících numerické řízení, u nichž je tvar řezu možno řídit pomocí kódovaných programovaných pokynů (CNC stroje). Splnění tohoto omezení bude třeba doložit čestným prohlášením.
Pozn.: Cílem tohoto omezení je zachovat přibližně stejné podmínky pro účastníky soutěže bez ohledu na jejich technologické zázemí a finanční možnosti

Ano, soutěžící tým může vznést protest. Protesty vůči splnění materiálových podmínek a průběhu zatěžovací zkoušky lze vznést nejpozději do 15 minut po ukončení zatěžovací zkoušky daného modelu.

Ve směru rovnoběžném s delší stranou zatěžovací oblasti není rozměr konstrukce nad úrovní základů omezen. Zároveň je chráněný prostor trojhran teoreticky běžící do nekonečna.

Využití Sololitu je zakázáno. Materiály na bázi dřeva, například dřevotřískové a dřevovláknové desky nesplňují materiálovou specifikaci dřevěné profily.