Soutěž hala roku junior

Zapojte se do unikátní konstrukční soutěže pořádané Fakultou stavební ČVUT. Upozorněte na svoje vědomosti a svůj talent a vyhrajte zajímavé ceny.

Soutěž Hala roku Junior je určena studentům středních škol. Hlásit se mohou  2 – 3členné týmy.

Letos se soutěž koná výhradně v kategorii předem připravených modelů. Soutěží se o nejefektivnější model, tedy o model s největším poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Úkolem je navrhnout a zhotovit model konstrukce hangáru umožňující průlet letadla. Hangár je určen vnitřním prostorem, který nesmí být narušen žádnou částí modelu a rozpětím křídel prolétajícího letadla. Model musí zároveň přenést spojité zatížení ve vybraném segmentu konstrukce. Detailní informace o prostorovém uspořádání a zatěžovací zkoušce naleznete v pravidlech.

Soutěž Hala roku Junior probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb.

Soutěž Hala roku Junior je určena studentům středních škol. Hlásit se mohou  2 – 3členné týmy.

Soutěž má dvě kategorie:

  • kategorie A – modely, které dle zadání vyrobíte předem  doma, ve škole apod.
  • kategorie B – modely, které vyrobíte až na místě dle aktuálního zadání a z materiálů dodaných pořadatelem soutěže

Registrace soutěžních týmů je otevřena do 18. března 2024 do 12:00.

Modely v obou kategoriích  procházejí v den finále soutěže zatěžovací zkouškou, při které svůj model budete zatěžovat až do zhroucení. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Zadání soutěžní úlohy v kategorii A) je podrobně uvedeno v pravidlech soutěže. Konkrétní zadání soutěžní úlohy v kategorii B) bude zveřejněno až na místě v den finále soutěže.

Finále proběhne 21. 4. 2023 na Fakultě stavební ČVUT.

Registrace bude spuštěna do 27. ledna 2023.

Modely v obou kategoriích  procházejí v den finále soutěže zatěžovací zkouškou, při které svůj model budete zatěžovat až do zhroucení. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Zadání soutěžní úlohy v kategorii A) bude podrobně uvedeno v pravidlech soutěže, která zveřejníme do 27. ledna 2023. Konkrétní zadání soutěžní úlohy v kategorii B) bude zveřejněno až na místě v den finále soutěže.

Finále proběhne 21. 4. 2023 na Fakultě stavební ČVUT

Úkolem soutěžících je dle zadání navrhnout model konstrukce, ten poté v domácích podmínkách postavit a při finále na Fakultě stavební ČVUT ho zatěžovat až do zhroucení.

Model musí splňovat zadané konstrukční a váhové limity, stejně jako čas na zatěžovací zkoušku. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Finále proběhne 11. 4. 2024 na Fakultě stavební ČVUT

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

do 18. 3. 2024 – registrace

do 22. 3. 2024 – dotazy k pravidlům

11. 4. 2024 – finále soutěže a zatěžovací zkoušky

PROGRAM SOUTĚŽNÍHO DNE 11. 4. 2024

8:00 – 11:00 přejímka modelů

Zároveň bude probíhat 8:00 – 9:00 zatěžování modelů kategorie Advanced (doktorandi), na které vás zveme jako diváky!

9:30 – 11:30 výstava modelů a tipovací soutěž
12:00 – cca 15:30 zatěžovací zkoušky
16:00 vyhlášení výsledků a předání cen

Informace o občerstvení na místě

Historie

Soutěž Hala roku vznikla v roce 1986. Soutěž byla původně určena pro studenty Fakulty stavební ČVUT, později byla otevřena i pro studenty ostatních vysokých škol technického zaměření. Od roku 2007 soutěží ve speciální kategorii Junior i studenti středních škol. V roce 2023 je nově vyhlášena i kategorie Advanced určená pro studenty doktorského studia.