Soutěž hala roku junior

Soutěž Hala roku Junior je určena studentům středních škol. Hlásit se mohou  2 – 3členné týmy.

Úkolem soutěžících je dle zadání navrhnout model konstrukce, ten poté v domácích podmínkách postavit a při finále na Fakultě stavební ČVUT ho zatěžovat až do zhroucení.

Model musí splňovat zadané konstrukční a váhové limity, stejně jako čas na zatěžovací zkoušku. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Finále proběhne 11. 4. 2024 na Fakultě stavební ČVUT

Soutěž Hala roku Junior probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb.

Soutěž Hala roku Junior je určena studentům středních škol. Hlásit se mohou  2 – 3členné týmy.

Soutěž má dvě kategorie:

  • kategorie A – modely, které dle zadání vyrobíte předem  doma, ve škole apod.
  • kategorie B – modely, které vyrobíte až na místě dle aktuálního zadání a z materiálů dodaných pořadatelem soutěže

Registrace soutěžních týmů byla otevřena do 31. března 2023 (do 12:00).

Modely v obou kategoriích  procházejí v den finále soutěže zatěžovací zkouškou, při které svůj model budete zatěžovat až do zhroucení. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Zadání soutěžní úlohy v kategorii A) je podrobně uvedeno v pravidlech soutěže. Konkrétní zadání soutěžní úlohy v kategorii B) bude zveřejněno až na místě v den finále soutěže.

Finále proběhne 21. 4. 2023 na Fakultě stavební ČVUT.

Registrace bude spuštěna do 27. ledna 2023.

Modely v obou kategoriích  procházejí v den finále soutěže zatěžovací zkouškou, při které svůj model budete zatěžovat až do zhroucení. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Zadání soutěžní úlohy v kategorii A) bude podrobně uvedeno v pravidlech soutěže, která zveřejníme do 27. ledna 2023. Konkrétní zadání soutěžní úlohy v kategorii B) bude zveřejněno až na místě v den finále soutěže.

Finále proběhne 21. 4. 2023 na Fakultě stavební ČVUT

Historie

Soutěž Hala roku vznikla v roce 1986. Soutěž byla původně určena pro studenty Fakulty stavební ČVUT, později byla otevřena i pro studenty ostatních vysokých škol technického zaměření. Od roku 2007 soutěží ve speciální kategorii Junior i studenti středních škol. V roce 2023 je nově vyhlášena i kategorie Advanced určená pro studenty doktorského studia.